spaanslerenamsterdam

Welkom bij SpaansInOost, Het instituut voor het leren en het verspreiden van het Spaans

Volgende cursus te beginnen

Klachtenprocedure

Doel en verantwoordelijkheid

1. Spaans in Oost ondersteunt u met het leren van de Spaanse taal en met het verbeteren van uw taalvaardigheid. Wij geven u daarvoor alle denkbare handvaten: - wij adviseren u omtrent de leermiddelen, - wij geven u uitleg bij de stof, - wij bieden u oefeningen aan, - wij geven feedback op uw geschreven en gesproken Spaans.

2. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inspanningen.

Tevredenheid 

3.  Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken.

4. Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt.

5. Na 10 bijeenkomsten en/ of aan het eind van een cursus vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.

6. U kunt benaderd worden door een externe instantie om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek.

7. Een schriftelijke klacht is een schriftelijke melding door cursist, opdrachtgever of andere persoon of instantie over ontevredenheid met betrekking tot de resultaten en/of de dienstverlening van Spaans in Oost.

8. Indien u een schriftelijke klacht indient ontvangt u binnen twee weken bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten: - hoe wij de klacht verder in behandeling nemen - op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond.

9. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken tot tevredenheid af te handelen. Als er een langere tijd nodig is voor de behandeling van uw klacht dan zullen wij u daarvan binnen zes weken op de hoogt brengen en tevens een indicatie geven wanneer wij u uitsluitsel kunnen geven. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn.

10. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld.

11. Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.

12. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht dan heeft u een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor SpaansInOost. Eventuele consequenties zullen door SpaansInOost snel worden afgehandeld.

 

Klachten commissie (onafhankelijke derde):

-Elena Carbonell: (http:// www.traduccionescarbonell.com)

-Enrique López: (http:// www.holandalatina.com)

SPAANS IN OOST, Amsterdam 01/12/2014