spaanslerenamsterdam

Welkom bij SpaansInOost, Het instituut voor het leren en het verspreiden van het Spaans

Volgende cursus te beginnen

Algemene Voorwaarden

 • De cursist wordt na inschrijving geplaatst in de groep waar zijn/haar voorkeur naar uitgaat. Indien een groep vol zit of het rooster niet overeenkomt met de voorkeursmogelijkheden wordt de cursist hiervan op de hoogte gebracht.

• LET OP: Plaatsing in de groepen geschiedt op volgorde van betaling.

   Inschrijving en betaling:

• Deelname aan de lessen is alleen mogelijk nadat het inschrijfformulier en het cursusgeld door SpaansInOost is ontvangen. Na inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd.

• Betaling van het cursusgeld vindt plaats na bevestiging van de cursus en uiterlijk tot 48 uur vóór aanvang van de cursus, door storting op: NL86 INGB 0005 4428 88 t.n.v RAMON CABELLO

• Het cursusgeld is exclusief tekstboek (de prijs van het tekstboek staat vermeld bij elke cursus).

• Het cursusgeld is inclusief test, spreekuur en eigen materiaal van SpaansInOost.

Tarieven:

• Groepscursussen (5-10 studenten): 179 € (10 lessen van 1,5 uur).

• Halve cursus en losse les: het is ook mogelijk om een deel van de cursus of een paar losse lessen te volgen bij een groepcursus. De prijs van 5 lessen is 110€ en een losse les kost 25€. Meedoen is alleen toegestaan als er nog plek is, dus de studenten die de hele cursus volgen hebben voorrang. Lep op: als je voltijdstudent bent kan je niet deeltijdstudent worden als de cursus al begonnen is (kijk annulering cursus).

• Voor privélessen en bedrijfscursussen zijn er verschillende mogelijkheden. Kijk op onze website of neem contact met ons op via telefoonnummer 06 43909057.

Annulering cursus :

•  SpaansinOost behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren of een aantal weken uit te stellen. In geval van annulering van onze kant wordt het cursusgeld binnen 10 werkdagen volledig terugbetaald.

• In geval van te weinig inschrijvingen kan SpaansinOost ook met de cursisten overeenkomen om de cursus toch te laten doorgaan tegen een verhoogd tarief.

• Annulering na de eerste les is niet meer mogelijk.

• Als je vóór het tweede deel van de cursus onverwacht moet stoppen, kun je een korting bij de volgende cursus krijgen. Vraag aan jouw docent voor de mogelijkheden.

Lessen inhalen:

• Verzuimde lessen kunnen worden ingehaald als er een groep van hetzelfde niveau bestaat en het aantal cursisten dat toelaat. Informeer naar de  mogelijkheden bij je docent.

 

Geheimhoudingsverklaring:

• Alle informatie die door cursisten aan SpaansinOost verstrekt wordt, zal als vertrouwelijk worden behandeld door het taalinstituut en de docenten. Deze voorwaarden gelden vanaf 7 mei 2015.

Brochure/studiegids: wilt u een overzicht over het hele traject Spaans leren op ons instituut, schrijf dan een e-mail naar SpaansInOost@gmail.com en we zullen u direct onze brochure sturen.